Általános Szerződési Feltételek

Az oldal üzemeltetője:

 • Ementin Kft.
 • székhely: 1162 Budapest, Viola u. 65/1.
 • adószám: 14806603-2-42
 • telefon: +36 20 4199219
 • email: info@ementin.hu
 • Kapcsolattartó személy: Oláh Gergely

Az üzemeltető adatvédelmi tisztviselője a következő e-mail-címen vagy postacímen érhető el: 1162 Budapest, Viola u. 65/1.

1. Regisztráció

A regisztrációhoz a résztvevőnek ki kell töltenie a regisztráció során felkínált űrlap kötelező mezőit. A résztvevő köteles a regisztráció során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Az adatok rögzítését követően a résztvevő értesítőt kap és az ebben található linkre kattintva tekintheti meg regisztrációját. A regisztrált adatok a résztvevő által bármikor ellenőrizhetők, módosítás, törlés ld. 6. pont.

2. Árak

A www.ementin.hu, illetve a rendezvények weboldalain feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFA-t (27%, 18%, 5%). Az Ementin Kft. fenntartja a jogot, hogy a feltüntetett árakat, költségeket, díjakat, valamint az alkalmazott átváltási árfolyamot bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.

3. Pénznemek, átváltási árfolyam

A szolgáltatás ára, valamint a szállítási költségek és esetleges egyéb díjak HUF vagy EUR pénznemben egyenlíthetők ki. Online bankkártyával történő fizetés esetén amennyiben a résztvevő a fent említett pénznemektől eltérő pénznemű bankszámláját terheli meg, akkor azt a résztvevő bankszámláját vezető bank a HUF vagy EUR pénznemben teljesítendő összegnek megfelelő értékkel terheli meg. A www.ementin.hu, illetve a rendezvények weboldalain EUR pénznemben feltüntetett árak a HUF pénznemben feltüntetett árakhoz igazodnak.

4. Fizetési lehetőségek és feltételek

A fizetés módját a résztvevő a szolgáltatáskor választhatja meg a felkínált lehetőségek közül. A megrendelt szolgáltatást banki átutalással és online bankkártyás fizetéssel is kiegyenlítheti.

A résztvevő az egyes fizetési lehetőségeket az alábbi feltételekkel veheti igénybe:

 • Banki átutalással történő fizetés bármilyen összértékű szolgáltatás HUF és EUR pénznemben történő fizetés esetén választható.

Az Ementin Kft. a szolgáltatásról küldött automatikus értesítőben, valamint a hivatalos visszaigazolásban megküldi bankszámlaszámait, amelyek ezen kívül a www.ementin.hu, illetve a rendezvények weboldalain is megtalálhatók. Banki átutalás esetén a résztvevő a szolgáltatáskor - név, rendezvény megnevezése közleményben történő feltüntetésével - köteles az Ementin Kft. megfelelő pénznemű bankszámlájára átutalni a megrendelt szolgáltatás költségeit. Az átutalt összeg megérkezéséről az Ementin Kft. számlát küld a regisztrációs lapon feltüntetett adatok szerint.

 • Online bankkártyával történő fizetés bármilyen összértékű szolgáltatás valamennyi HUF és EUR pénznemben történő fizetés esetén választható.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5. Szolgáltatás menete

Az Ementin Kft. a hozzá beérkezett jelentkezésről, az abban rögzített információkkal együtt a megadott e-mail címre haladéktalanul automatikus értesítőt küld, melyben a résztvevő ellenőrizheti a részleteit. Az automatikus értesítő hivatalos visszaigazolásnak minősül, mely alapján a jelentkező és az Ementin Kft. között szerződés jön létre.

6. Szolgáltatás módosítása, törlése

Az egyes rendezvények weboldalán rögzített regisztrációt a résztvevő a rendezvény előtti két hétig bármikor szabadon módosíthatja vagy törölheti. Ebben az esetben a résztvevőnek a kért módosításait, illetve törlési igényét e-mailben kell jeleznie az Ementin Kft. részére az aktuális rendezvény regisztrációért felelős személye felé. Az Ementin Kft. a hozzá beérkezett módosítási vagy törlési igényről a beérkezésétől számított 48 órán belül hivatalos visszaigazolást küld, amely tartalmazza a szolgáltatás módosított adatait, illetve a törlés elfogadását. Ezen hivatalos visszaigazolással a korábbi szolgáltatás alapján az Ementin Kft. és a jelentkező közötti szerződés a visszaigazolás dátumának napján megszűnik. A szolgáltatás redukálása esetén az eredeti ár, valamint a módosított ár közötti, a résztvevő által már kifizetett különbséget az Ementin Kft. a résztvevőnek visszafizeti. A szolgáltatás törlése esetén ugyanezekkel a feltételekkel a teljes ár 70%-a kerül visszafizetésre.

Egyes rendezvények esetében a rendezvény helyszín saját lemondási feltételei irányadóak, mely alapján a fentebb meghatározott lemondási feltételek változhatnak.

7. Reklamáció, elállás

Az Ementin Kft. a beérkezett reklamációt 8 munkanapon belül megvizsgálja, melynek során a résztvevőtől e-mail útján további információt kérhet. Az Ementin Kft. a reklamáció vizsgálati eredményéről értesítőt küld. Az elállási szándékát a jelentkező az Ementin Kft. felé írásban, e-mailben vagy postai úton köteles jelezni. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a jelentkező nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállási nyilatkozatz Ementin Kft.-hez történő megérkezése napján az Ementin Kft. és a résztvevő közötti szerződés megszűnik, melyről az Ementin Kft. értesítőt küld.

A felmondási jog a fogyasztót (a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén) szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések vonatkozásában megilleti. Szolgáltatás esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolható az elállási jog.

Amennyiben a teljesítés – elállásra nyitva álló 14 napos határidőn belüli – megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az Ementin Kft. ésszerű költségeit; A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Ementin Kft. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található nyilatkozat kitöltésével is gyakorolható, amely innen letölthető.

 

8. Korlátozások

A korlátozás azt jelenti, hogy az Ementin Kft. nem köteles a szerződésből eredő kötelezettségeit mindaddig teljesíteni (pl. szállás lefoglalása), amíg a jelentkező nem teljesítette a szerződésben foglalt rá vonatkozó kötelezettségeket (pl. banki átutalás esetén a teljes fizetendő összeg teljesítése). Az Ementin Kft. korlátozhatja azon résztvevők szolgáltatásait, akik banki átutalásos fizetési mód kiválasztását követően a teljes fizetendő összeget csak részben teljesítették.

Ebben az esetben a szolgáltatás függő státuszba kerül, amelyről az Ementin Kft. értesítőt küld. A részben teljesített szolgáltatás az Ementin Kft.-hez történő beérkezésétől számított 8 naptári napig marad függő státuszban. Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban fizetendő teljes összeg ki nem egyenlített része e határidőn belül nem érkezik meg az Ementin Kft. bakszámlájára, az Ementin Kft. és a jelentkező közötti szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, amiről az Ementin Kft. a résztvevőnek értesítőt küld. A szerződés ilyen módon történő megszűnése esetén az Ementin Kft. a résztvevő által már kifizetett összeget a résztvevőnek visszafizeti. Az Ementin Kft. korlátozhatja, adott esetben visszautasíthatja azon résztvevők szolgáltatásait, akik korábbi rendeléseik során a készpénzben (utánvét) történő fizetési mód kiválasztását követően a megrendelt szolgáltatást nem vették át a szolgáltatásban rögzített kiszállítási címen. Az Ementin Kft. nem köteles teljesíteni azon szolgáltatásokat, amelyekről alapos okkal feltételezhető, hogy az Ementin Kft. ellen irányulnak, vagy az Ementin Kft. működését bármilyen szempontból veszélyeztethetik, illetve az Ementin Kft. szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy ellehetetlenítik. Visszautasított szolgáltatás esetén az Ementin Kft. a szolgáltatáskor a vevő által kifizetett árat és szállítási költséget visszafizeti. A szolgáltatás visszautasításáról hivatalos visszaigazolás helyett az Ementin Kft. a szolgáltatás beérkezésének időpontjától számított 48 órán belül értesítőt küld a résztvevőnek. A szolgáltatás visszautasítását az Ementin Kft. a jelentkező felé nem köteles indokolni.

9. Számla

Az egyes rendezvények weboldalán végrehajtott szolgáltatásról az Ementin Kft. részletes számlát állít ki a jelentkezőnek. A szolgáltatásokért kiállított számla magyar nyelven készül, külön kérés esetén készülhet kétnyelvű számla angol és magyar nyelven. A jelentkező a számlát a jelentkezési lapon feltüntetett postai címre kapja meg.

10. Visszafizetés

Amennyiben az Ementin Kft. és a jelentkező között létrejött szerződés bármilyen okból való megszűnése, módosítása, illetve a szolgáltatás visszautasítása esetén az Ementin Kft.-nek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a következő feltételekkel teljesíti.

Az Ementin Kft.-nek visszafizetési kötelezettsége akkor keletkezik, ha a szerződés módosítása, megszűnése vagy a szolgáltatás visszautasítása előtt a résztvevő már egészben vagy részben teljesítette fizetési kötelezettségét. Az Ementin Kft. visszafizetési kötelezettségét a szerződés megszűnésétől, illetve a visszautasított szolgáltatás esetén az erről küldött értesítő dátumától számított 30 napon belül teljesíti. Az Ementin Kft. visszafizetési kötelezettségét a résztvevő igénye alapján banki átutalás útján teljesíti. A visszafizetéssel kapcsolatos részleteket és igényeket az Ementin Kft. a résztvevővel e-mailben egyezteti.

11. Értesítők, visszaigazolások

Az értesítő egy olyan e-mail, amit az Ementin Kft. a résztvevőnek a résztvevő által megadott e-mail címre küld minden olyan esetben, amikor egy fontos ügyintézési lépésről ad tájékoztatást, vagy amikor egy szükséges ügyintézési lépés megtételére hívja fel a résztvevőt.

Az Ementin Kft. különösen az alábbi esetekben küld értesítőt:

 • Regisztráció - A regisztráció aktiválásához szükséges linkről.
 • Szolgáltatás - A különböző rendezvényekre történő jelentkezéskor a résztvevő által megküldött szolgáltatási adatok az Ementin Kft.-hez történő megérkezéséről.
 • Szolgáltatás módosítása, törlése - A szolgáltatás kiszállításának megkezdéséről.
 • Szolgáltatás korlátozása - A szolgáltatás visszautasításáról, a szolgáltatás függő státuszba kerüléséről.
 • Reklamáció - A reklamáció vizsgálatának eredményéről.
 • Elállás - A résztvevő elállási nyilatkozatának az Ementin Kft.-hez történő megérkezéséről. A visszaigazolás egy olyan, az Ementin Kft. által a résztvevőnek a résztvevő által megadott e-mail címre küldött e-mail, ami joghatást keletkeztet: vagy létrehozza az Ementin Kft. és a résztvevő közötti szerződést, vagy megszünteti azt.
 • Szolgáltatás - A regisztrációért felelős személy által küldött „visszaigazolás” az Ementin Kft. és a jelentkező közötti szerződés létrejöttéről.
 • Szolgáltatás módosítása, törlése.

12. Hírlevél, jogvita

Az egyes rendezvények weboldal hírlevél szolgáltatás mindenki számára elérhető. A regisztrált résztvevők a regisztráció során jelezhetnek e szolgáltatás igénybevételére. A hírlevél szolgáltatásról minden résztvevő bármikor leiratkozhat. Ez történhet a hírlevélben elhelyezett hírlevélről leiratkozás link segítségével, az Ementin Kft. küldött e-mail vagy postai levél segítségével.

Célunk, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, teljes megelégedettség mellett teljesítsünk. Panaszt a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti az Ementin Kft-vel. Az írásbeli panaszt az Ementin Kft.  30 napon belül írásban megválaszolja és a panaszt esetlegesen elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu 

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A testület feladata, hogy megkísérelje a jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31